Om Svenska Goförbundet

Svenska Goförbundet (SGF) är en ideell förening med syfte att främja intresset för brädspelet go i Sverige. Förbundet är en sammanhållande organisation för de svenska goklubbarna. Medlemmarna i anslutna klubbar är automatiskt individuella medlemmar i SGF. Förbundet har
Organisationsnummer: 802411-0382
Bankgiro: 5106-7395
Plusgiro: 695601-5
E-post: styrelsen@goforbundet.se
SGF finns även på Facebook.

Vad gör förbundet?

Förbundet gör sitt bästa för att i stort och smått främja brädspelet Go i Sverige. Några stående uppgifter för förbundet är att:

Kontakta förbundet

Svenska Goförbundet kontaktas enklast genom e-post till styrelsen@goforbundet.se eller via ordföranden på bo.daniel.jensen@gmail.com, eller via vår Facebooksida.

Styrelsen

Styrelsen för Svenska goförbundet består, verksamhetsåret 2016, av
Ordförande: Daniel Jensen
Kassör: Filip Pettersson
Ledamot: Robin Nilsson
Ledamot: Jim Wilenius

Revisorer

Revisorer för Svenska goförbundet består, verksamhetsåret 2016, av
Kai Kylmänen och Fredrik Blomback
De nås på mejl: kai.kylmanen (a) gmail.com respektive freddebl (a) hotmail.com 

Kommittéer

Efter årsmötet 2013 finns endast en kommitté nämligen Rankingkommittén.