Mötesprotokoll

De senaste årens mötesprotokoll finns samlade för allmän beskådan under förbundets google drive:

Förbundets Google Drive med mötesprotokoll

Tyvärr är listan inte helt fullständig. Om du råkar ha en kopia av anteckningar som inte finns nedan så kontakta gärna förbundet på styrelsen@goforbundet.se.