Registrerade för formulär "SM-2020 Anmälan/Registration"

List of registered players for selected registration form.
First name Last name Rank Clubsortera i fallande ordning
Leif Almrot 2 dan Göteborg
Robin Nilsson 2 dan Göteborg
Evgeniy Lokharu 1 kyu Linköping
Anton Silfver 2 dan Linköping
jörgen abrahamsson 1 kyu Malmö go
Tiger Hillarp 1 dan Malmö Go-klubb
Karolina Nilsson 2 kyu Oslo Goklubb
Staffan Bäcklund 1 dan Stockholm
Jim Wilenius 5 kyu Stockholm
Marc Stoehr 1 kyu Stockholm
Kai Kylmänen 2 kyu Stockholm
Jesper Jokinen No rank Stockholm