Regler för uppgradering till 1 kyu och starkare

Om du i Sverige vill tävla med en rank 1 kyu eller starkare så måste du först förtjäna den enligt nedanstående regler för upprankning. Efter godkännande från Rankingkommittén (RK) kan du sedan få en bättre startposition i svenska turneringar. Vilka svenska spelare som har en rank 1 kyu eller starkare kan du se på denna sida. Nedanstående regler reviderades senast i juni 2004.

1. Giltiga partier

Som giltiga resultat räknas go-partier på lika villkor (från 5½ till 8 poängs komi till vit) från öppna (ej elektroniska) turneringar. Alla turneringar spelade med regler som allmänt uppfattas som normalt go (d.v.s. japanska, "ING", kinesiska, AGA, m.m.) är giltiga.

Partier med minst en timmes grundbetänketid räknas fullt ut medan partier med minst en halvtimmes grundbetänketid räknas som ett halvt parti.

Samtliga partier skall ingå i en obruten följd. Följden börjar på noll poäng. Den kan påbörjas och avslutas när som helst, även mitt i en turnering.

Endast spelade partier räknas, inte frironder, partier där motståndaren inte dykt upp och dylikt.

2. Värdet av ett partiresultat

Beroende på motstånd och resultat, påverkar varje parti en spelares poängsumma enligt tabellen nedan. Poängen är valda så, att om man är en sten starkare än vad man påstår, så kommer man att ackumulera i snitt 5 poäng per parti, oavsett motståndarnas styrka (inom det poänggivande intervallet). OBS: Från och med hösten 2016 så finns ett webverktyg för att beräkna poäng från de partier som finns i den europeiska godatabasen (EGD).

Motståndarens rank Vinst Förlust
Tre starkare eller mer +35 0
Två starkare +35 -10
En starkare +35 -25
Samma +25 -35
En svagare +10 -35
Två svagare eller mer 0 -35

Partier från turneringar utomlands

Partier från utländska turneringar räknas också. Det finns dock vissa regioner, vars spelares ranknivå avviker påtagligt från den nivå vi eftersträvar. Om fler än tre partier i den giltiga följden är mot motståndare från regioner där det finns skäl att tro att ranknivån i hög grad skiljer sig från den svenska så kommer de att underkastas en värdering av RK.

3. Krav för upprankning

Kravet på en följd partier försäkrar en viss spridning i tiden. För upprankning i området 4-2 kyu rekommenderas 80-100 poäng. Klubbarna sköter den uppgraderingen (och för dem under 4 kyu) själva. Klubbarnas starkare spelare uppmuntras att ta ett ansvar för att de svagare spelarna är lämpligt rankade. För uppgradering till 1 kyu och starkare krävs:

Till
rank
Min.
poäng
Min. antal
partier
1 kyu 100 13
1 dan 150 17
2-6 dan 200 20

En spelare som har p poäng mer än nödvändigt, men k partier färre än det som krävs, uppfyller kravet för upprankning om p >= 10*k.

Partiföljder kan påbörjas och avslutas när som helst.

Dessutom, för upprankning till D dan fordras minst D vinster mot spelare D dan eller starkare (men inte nödvändigtvis inom den giltiga partiföljden.)

Exempel på tillämpning av reglerna:

Låt oss säga att vi har en spelare som är 2 kyu i första turneringen och i tur och ordning möter följande motståndare.

Motstånd  Resultat Poäng   Poängsumma       Poäng   Poängsumma
           t. 1 kyu till 1 kyu       t. 1 dan till 1 dan
3 kyu   vinst   +10    +10           +0     0 
2 kyu   vinst   +25    +35           +10    +10
2 kyu   vinst   +25    +60           +10    +20
1 kyu   förlust  -25    +35           -35    -15 (nollställs) 
1 kyu   vinst   +35    +70           +25    +25
2 dan   förlust  -0    +70           -10    +15

2 kyu   vinst   +25    +95           +10    +25
1 kyu   vinst   +35    +130 (bara 8 partier)  +25    +50
2 dan   förlust  -0    +130          -10    +40
3 kyu   vinst   +10    +140 (blir 1 kyu! (*)) +0    +40
1 dan   vinst                    +35    +75

1 kyu   förlust                   -35    +40
3 kyu   vinst                    +0    +40
1 dan   förlust                   -25    +15
1 kyu   vinst                    +25    +40
3 dan   vinst                    +35    +75
2 dan   förlust                   -10    +65

1 kyu   vinst                    +25    +90
1 dan   vinst                    +35    +125
1 kyu   vinst                    +25    +150 (bara 16 part.)
2 dan   förlust                   -10    +140
1 dan   jigo                    +5 (**)  +145
1 kyu   vinst                    +25    +170 (blir 1 dan!)

(*) Fortfarande för få partier, men 40 extrapoäng är tillräckligt, med 3 partier för lite.

(**) Jigo räknas som en halv vinst och en halv förlust ( (+35 - 25) / 2 = +5 ).